Regler for leje af Ulrik

Driften af fælleshuset foregår udelukkende ved brug af frivillig arbejdskraft. lejerne forventes derfor at behandle huset og dets inventar som fælles ejendom, herunder at holde det rent og pænt, at beskytte alt udstyr og at erstatte hvad der ved uheld måtte gå i stykker.

Fælleshuset kan lejes til f.eks. familiefester eller andre aktiviteter som fremmer trivslen i kvarteret. Lejeperioden er et døgn ad gangen med start kl. 10 om formiddagen til kl. 10 den næste dag. 

Ved afbestilling med mindst en måneds varsel returneres halvdelen af lejeafgiften. Eventuelt kontingent til foreningen refunderes ikke.

Respektér de øvrige beboere i huset. Der må ikke spilles høj musik, og lokalet skal forlades senest kl. 24 (dog kl 23 aftenen før en hverdag).

Lejeren skal selv medbringe forbrugsmaterialer, herunder karklude, viskestykker, sæbe og affaldsposer, kaffefiltre, mv. Affaldssække kan lægges i affaldscontaineren på fortovet på Engelstedsgade.

Fælleshuset skal forlades i rengjort stand senest ved udløbet af lejeperioden. Der findes en checkliste for rengøring på foreningens hjemmeside. Der findes redskaber og materialer i lokalet.

Inventar og service må ikke fjernes fra Fælleshuset. Eventuelt ødelagt eller bortkommet service eller inventar skal erstattes; giv meddelelse herom ved aflevering af nøglen eller på mail. Undlad venligst selv at købe ”reservedele”!

Vær opmærksom på om der er mangler ved lokalet eller på inventaret når du overtager det, f.eks. i form af mangelfuld rengøring. Eventuelle mangler eller defekter kan rapporteres via mail. Bestyrelsen kan ikke påtage sig ansvar for fejl eller mangler, men vi vil påtale dem overfor de tidligere brugere af lokalet for at undgå gentagelser.

Klik her for at downloade rengøringstjekliste som PDF.