Tilmelding

Tilmelding kan enten ske ved fremmøde i huset, eller ved at kontakte den pågældende kontaktperson.