Bliv medlem - medlemsformular

 Vil du være medlem?
Indsæt årskontingent kr. 600 pr. husstand (kr. 200 for pensionister) på foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 6786227.

Medlemsskabet er for én husstand, d.v.s. en boligenhed. 
Husk at skrive tydeligt gade, nummer og etage "VH42 2sal", navn kommer automatisk fra banken.

OBS: Når du har været medlem ét år, opkræves du automatisk for næste år.